Over ons

Over Mr. Zhao


Mr.Zhao, 40 jaar geleden heeft hij In Shanghai traditionele Chinese geneeskunde (TCM) gestudeerd gecombineerd met westerse geneeskunde.Hij heeft 40 jaar ervaring voor aandoeningen van mens behandeling.Hij is lid van NVTCG Zhong.Hij werkt in Guixing Yi Ren Tang 3 dagen per week. 

 Gespecialiseerd :huid aandoeningen

                                    vruchtbaarheid gerelateerde aandoeningen

                                     in het verminderen van de klachten na een                                                                    tumorbehandeling (in het ziekenhuis). 


                                              Over Mevr. Gong

Zij  heeft in Nederland TCM 4 jaar gestudeerd. Zij heeft 20 jaar geleden  meridaanmassage zoals tuina geleerd en ook voor externe therapie een opleiding gedaan. Zij heeft al bijna 10 jaar  een praktijk voor meridiaanmassage . Zij heeft verstand van meridiaanmassage technologie. Meridaanmassage met acupunctuur, helpt veel  patiënten  voor behandeling van hoofdpijn rugpijn nek en schoudpijn.


Gespecialiseerd:Acupunctuur

                                  Meridiaanmassage voor pijn bestrijden

                                  Acupunctuur+ massage+cupping

                                  Externe behandeling

                                  Moxibustion

                                  Eetpatroon voor hardnekkige ziekten en                                                                          revalidatiebehandeling van verschillende chronische           

                                  ziekten.

                                 afvallen
Zij is de lid van NBCG YI ,        No: 0204

               

                                

Lid Van RBCZ                            220110R                            over ons behandeling inhouden


Wat kunnen wij u helpen? u  kunt onder inhouding kijken:


1. Huidziekte:

Eczeem       Acne           Psoriasis(牛皮癣)              Gordelroos(带状疱疹) 

schimmel                                                                        Dermatitis(皮炎)


2.Inwend:

Bezorgdheid(焦虑)      Depressie          Paniekaanvallen     slapeloosheid


Vermoeidheid                Hardkloping(心悸)       hartinfarct


Astma                           Migraine        Griep       Bronchien           Hoofdpijn

Braken                            Zweer(溃疡),         Maagcatarre         Maagzuur

Misselijkeheid               onverteerbaarheid       Opzwelling       Constipatie

Diaree                              Dikkedarmonsteking                               Aambeien

Hogebloeddruk           Hypoglycaemie(低血糖)       

Diabetes                           Minor's Disease


3.Spierstelsel?Botstelsel/Zenuwstelsel:肌肉关节


Gewichtsslijtage(关节僵硬)      Rugpijn                        Frozen Schoulder

Stijve Nek                          Heupjicht                                                Verstuiking 

Gewrichtsontsteking                Reuma             Beroete                Gezicht verlam

Sportblessures                Golfers Elleboog                          Ledematepijn


4.Genitale en Gynaecologische Ziekte


Nieronsteking  , Onvruchtbaarheid, Pyelonephritis(肾盂肾炎),Menopauze  syndroom,  onregelmatige  menstruatie.                              


------------------------------------------------------------------------------


Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Guixing Yi Ren Tang

Kruisstraat108B

5612CL Eindhoeven

TEL:  0614568679

Email: gongyue2002@hotmail.com